Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

VENKOVNÍ HŘIŠTĚ 

 

 

Z důvodu uzavírky vody bude školní hřiště ve středu 17. 7. 2024 otevřeno až od 12:00 hod.

 

PROVOZNÍ DOBA:

 

duben

květen

červen

červenec

 

srpen

září

říjen

od - do

od - do

od - do

od - do

od - do

od - do

od - do

po - pá

1500 -2000

1500 -2000

1500 -2100

900 -2100

900 -2000

1500 -1900

1500 -1800

so

900 -2000

900 -2000

900 -2100

900 -2100

900 -2000

900 -1900

900 -1800

ne

900 -2000

900 -2000

900 -2100

900 -2100

900 -2000

900 -1900

900 -1800

Mimo tuto dobu je areál uzamčen a pobyt v něm je zakázán.

Provozní doba může být krácena, případně prodloužena dle počasí (březen, listopad).

Kontakty:             SPRÁVCE HŘIŠTĚ        tel: 607 926 461

PROVOZNÍ POKYNY:

 • Pobyt v areálu školního víceúčelového sportoviště je pouze na vlastní nebezpečí.
 • Vstup do areálu je pouze z ulice Šubrtova brankou pro pěší.
 • Všichni návštěvníci sportovního areálu jsou povinni používat stávající přístupové cesty.
 • Je zakázáno vstupovat na travnaté plochy areálu.
 • Na přístupových cestách je zakázána jízda na kole.
 • Je zakázáno venčení a pobíhání psů ve sportovním areálu – zákaz vstupu.
 • Vstup na sportoviště je povolen pouze ve sportovní obuvi.
 • Jednotlivá sportoviště mohou být používána pouze k účelu, ke kterému byla zřízena.
 • V prostorách sportovišť je zakázána konzumace tekutin ve skleněných obalech a sklenicích.
 • Každý návštěvník je povinen dodržovat čistotu a pořádek.
 • Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrozil bezpečnost svou i jiných osob, nezpůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.
 • Půjčování sportovních pomůcek lze v provozní době na základě předložení průkazu totožnosti, v případě poškození informovat správce.

 ZÁKAZY

 V prostorách areálu je zakázáno:

 • vnášet a konzumovat drogy či jiné toxické látky
 • kouřit a konzumovat alkohol
 • jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
 • používat otevřený oheň
 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
 • konat tělesnou potřebu mimo toalety
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

 VŠEOBECNÉ POKYNY

 • Každý návštěvník je povinen dodržovat tento provozní řád a dodržovat pokyny nebo příkazy odpovědných osob.
 • Za škody, poranění, nebo úrazy způsobené neopatrností, nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů zaměstnanců provozovatele nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 • Na osoby, které poškozují zařízení hřiště, nebo ohrožují návštěvníky, je možno upozornit městskou policii na tel. 156
 • Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení provozního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor areálu.
 • Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky hřiště a nabývá platnosti dnem vyhlášení.
 • Hřiště jsou určena pro širokou veřejnost. Jednotlivá hřiště mohou být obsazena žáky školy, případně trénujícími sportovci sportovních oddílů a organizovanými skupinami. V tomto případě lze využít pouze neobsazená hřiště. Sportovní oddíly a organizované skupiny mají povinnost zamluvit si hřiště nejméně 24 hodin předem a uhradit cenu dle ceníku.

Halloween day - 1. stupeň

ČÍSLO 1
75/24%
ČÍSLO 2
101/33%
ČÍSLO 3
17/5%
ČÍSLO 4
17/5%
ČÍSLO 5
66/21%
ČÍSLO 6
34/11%

Hlasovalo 310 lidí

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém