Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 www.strava.cz

Kalkulace ceny oběda - od 1. 1. 2024

Jídelníček

Informace školní jídelny - před nástupem do ZŠ

 

Vedoucí školní jidelny:

 

Magdalena SMAŽENKOVÁ

Tel.: 569 431 349

Mobil: 602 220 186

E-mail: jidelna@zswolkerova.cz

  

 

 

 

 

 • Provoz školní jídelny je od 6.00 hodin do 14. 30 hodin.

 • Oběd se vydává v době od 11.45 hodin do 14.00 hodin.

 • Pro nemocné žáky a cizí strávníky se oběd vydává v době od 11.00 do 11.30 hodin. U časově náročnějších jídel může dojít k posunutí výdeje na 11:30 - 12:00 hodin.

 • V případě nemoci žáka se strava vydává rodičům žáka do  vlastních přinesených nádob s přiloženým čipem za sníženou úhradu pouze první den nemoci. V dalších dnech nemoci je třeba stravu odhlásit nebo odebírat stravu za cenu oběda pro cizí strávníky.

 • První a poslední školní den v daném školním roce jsou obědy všem strávníkům odhlášeny. V případě zájmu si stravu sami přihlásí.

 

PLATBA OBĚDŮ:

Věk žáka

Cena za 1 oběd

Měsíční záloha

 7 – 10 let

32 Kč

  

pohyblivá podle dnů v měsíci a podle počtu odebraných jídel

11 – 14 let

34 Kč

15 a více let

37 Kč

 • V ceně obědu je zahrnut i pitný režim
 • Platba se provádí bezhotovostně z účtu, výjimečně složenkou na účet ZŠ
 • Číslo sběrného účtu: 6032521/0100

 

OBJEDNÁVKA A VÝDEJ OBĚDŮ:

 

Objednávky obědů a změny lze provádět na internetových stránkách www.strava.cz.

 • Výdej stravy je pro žáky a zaměstnance školy od 11:45 do 14:00 hod.
 • Obědy pro nemocné žáky  a cizí strávníky jsou vydávány od 11:00 do 11:30 hod do vlastních přinesených nádob, žáci školy s přiloženým čipem. U časově náročnějších jídel může dojít k posunutí výdeje na 11:30 - 12:00 hodin.
 • První a poslední školní den mají všichni strávníci oběd automaticky odhlášen. V případě zájmu si oběd musí sami přihlásit.

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:  

 

Obědy lze odhlašovat:

 • přes internet (www.strava.cz) - 2 dny předem

 • pomocí čtečky u jídelny - do 12: 00 hod předchozího dne

 • při nemoci u vedoucí jídelny od 6:00 do 7:10 hodin

 

POTRAVINOVÉ ALERGIE A DIETY:

 

Zákonní zástupci žáků jsou povinni nahlásit vedoucí stravování potravinové alergie a diety, a to písemnou formou. Dále doložit potvrzení od lékaře.

 

ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ ČIPU:

 

 • V případě, že dítě ztratí čip nebo je-li čip funkčně poškozen, je nutné toto ohlásit vedoucí školní jídelny, po dobu  maximálně pěti dnů bude strava vydána na náhradní stravenku, poté si strávník musí zakoupit nový čip.

   

KE STAŽENÍ:

 

Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova Havlíčkův Brod

 • Adresa: Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod
 • Tel.: (+420) 569 431 340
 • E-mail: sekretariat@zswolkerova.cz
Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Halloween day - 1. stupeň

ČÍSLO 1
75/24%
ČÍSLO 2
101/33%
ČÍSLO 3
17/5%
ČÍSLO 4
17/5%
ČÍSLO 5
66/21%
ČÍSLO 6
34/11%

Hlasovalo 310 lidí

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém