Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

Třídy s rozšířenou výukou jazyků

  • Anglický jazyk se vyučuje od 3. třídy s tříhodinovou dotací a pokračuje až do 9. třídy.
  • Pro jazykově nadané děti nabízí naše škola možnost výuky druhého cizího jazyka již od 6. třídy v rozsahu 3 hodin týdně. Výuka pokračuje s touto tříhodinovou dotací až do 9. ročníku, kde žáci již zpravidla vykazují velmi dobrou úroveň dovedností a znalostí v obou cizích jazycích.
  • Žádosti o zařazení nebo přestup do tříd s rozšířenou výukou jazyků budou doučeny řediteli školy do 30.dubna 2024, rozhodující jsou výsledky testů a doporučení třídního učitele, testování proběhne v pátek 10. 5. 2024.

Podmínky přijetí:

  • Podat „Žádost o přezkoušení do 6. třídy s rozšířenou výukou jazyků“ do konce dubna 2024 k rukám p. ředitele školy (formulář ke stažení zde).
  • Výborný prospěch na 1. stupni ZŠ (kopie vysvědčení ze 4. a 1. pololetí 5. ročníku – přiložit k žádosti).
  • Úspěšné absolvování  příjímacího testu a pohovoru z anglického jazyka (znalosti z anglického jazyka na úrovni učebnice PROJECT 1 – písemná i ústní část), testu z českého jazyka a matematiky (učivo do 5. ročníku ZŠ k 30. dubnu 2024).
  • O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy a zohledňuje výsledky testů a volnou kapacitu školy.
Mgr. M. Fikar,
ředitel školy

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém