Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

Od šk. roku 2024/2025 se mění úplata za školní družinu a školní klub - více zde.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUB

  • Žáci mají k dispozici 7 oddělení školní družiny a 1 oddělení školního klubu.

velikonoce

Hlavním posláním školní družiny a školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků. Zájmová činnost je v rámci školní družiny a školního klubu neustále rozvíjena. Dětem jsou pod odborným vedením nabízena rozmanitá zaměstnání s cílem rozvíjet jejich specifická nadání. Rozvrh činností ve školní družině a školním klubu je sestaven tak, aby vyhovoval potřebám a zájmům dětí. Jsou střídány organizované a spontánní činnosti. Vychovatelky realizují činnosti, které děti zaujmou a naplňují jejich potřeby a přání.

  • Provoz školní družiny a školního klubu je od 6:00 do 8:00 hodin  a od 11:50 do 17:00 hodin.
  • Školní družina je určena pro žáky od 1. do 4. ročníku. Rodiče si vyzvednou své děti do 13:30 hodin, nebo až ve 14:45 hodin. V době od 13:30 do 14:45 jsou děti mimo budovu školy. Ve zcela výjimečných případech je možné vyzvednout děti mimo stanovenou dobu po domluvě s vychovatelkou.
  • Klub je určen pro žáky 5. až 9. ročníku.  Při naplněné kapacitě školní družiny mohou klub využívat i žáci nižších ročníků. Žáci navštěvují klub podle svých potřeb a volného času.
  • Kontaktovat nás můžete na tel. čísle 569 431 350 nebo na mobil 721 800 164 (školní družina), 734 789 307 (školní klub).

Rozvrh jednotlivých kroužků školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024


Naše aktivity:


Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova Havlíčkův Brod

  • Adresa: Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod
  • Tel.: (+420) 569 431 340
  • E-mail: sekretariat@zswolkerova.cz
Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Halloween day - 1. stupeň

ČÍSLO 1
75/24%
ČÍSLO 2
101/33%
ČÍSLO 3
17/5%
ČÍSLO 4
17/5%
ČÍSLO 5
66/21%
ČÍSLO 6
34/11%

Hlasovalo 310 lidí

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém