Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

Zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let - přijetí krizových opatření v období nouzového stavu

Péče o děti ve věku od 3 do 10 let zaměstnanců bezpečnostních a zdravotnických složek včetně poskytovatelů sociálních služeb

V souladu s rozhodnutím hejtmana Kraje Vysočina o určení škol a školských zařízení k vykonávání nezbytné péče o děti za nouzového stavu na základě usnesení vlády

České republiky č. 89/2020 ze dne 15. 3. 2020

zabezpečuje

příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

a

Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnické 2867 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

 

nezbytnou péči pro děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, lékáren, příslušníci ozbrojených sil a vězeňské služby anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy. V souladu s usnesením vlády č. 276 o přijetí krizového opatření ze dne 23.3.2020 se nezbytná péče vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů, zařazení do krajských úřadů k výkonu sociálních práce a poskytovatelů sociálních služeb.

 

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 zajišťuje nezbytnou péči pro děti plnící povinnou školní docházku  - kontakt: Mgr. Miloš Fikar – tel. 602 610 798, e-mail: milos.fikar@zswolkerova.czhttp://www.zswolkerova.cz/

 

Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867 zajišťuje nezbytnou péči pro děti předškolního věku – kontakt -  Mgr. Štěpánka Sýkorová -  tel. 733 620 321, e-mail: sykorova@mshb.cz; http://www.mskoralky.cz/

 

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 15 dětech.

 

Předpokládaná délka zajištění péče o děti: na dobu, na kterou byl vyhlášen nouzový stav.

 

Na webových stránkách výše uvedených určených škol bude uvedena přihláška, kterou si zákonní zástupci stáhnou, nechají potvrdit zaměstnavatelem a doručí ji určené škole bez osobní přítomnosti - v elektronické podobě na výše uvedený e-mail ředitele školy, případně zašlou poštou nebo  přihlášku vhodí do poštovní schránky školy.

 

Případné telefonické dotazy zodpoví přímo ředitelé výše uvedených určených škol.

 

Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova Havlíčkův Brod

  • Adresa: Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod
  • Tel.: (+420) 569 431 340
  • E-mail: sekretariat@zswolkerova.cz
Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Halloween day - 1. stupeň

ČÍSLO 1
75/24%
ČÍSLO 2
101/33%
ČÍSLO 3
17/5%
ČÍSLO 4
17/5%
ČÍSLO 5
66/21%
ČÍSLO 6
34/11%

Hlasovalo 310 lidí

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém