Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

Úplata za školní družinu ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2022-2023

Dle § 11 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, a na základě zákona č. 561/2004 Sb.,školský zákon, v platném znění, je stanovena pro školní rok 2022-2023 úplata za školní družinu ve výši : 180,- Kč měsíčně.

Úplata za školní klub ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2022-2023

Dle § 11 a 13 vyhlášky č. 74/2005., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, a na základě zákona č. 561/2004 Sb.,školský zákon, v platném znění, je stanovena pro školní rok 2022-2023 úplata za školní klub při pravidelné týdenní docházce ve výši: 180,- Kč měsíčně.

Úplata za školní klub při nepravidelné týdenní docházce pro šk. rok 2022-2023 je stanovena takto:

 • 4 dny v týdnu 144,- Kč/měsíc
 • 3 dny v týdnu 108,- Kč/měsíc
 • 2 dny v týdnu 72,- Kč/měsíc
 • 1 den v týdnu 36,- Kč/měsíc

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU - POZOR ZMĚNA

 • Od 14.9.2020 nemají rodiče možnost vstupu do školy.
 • Po zazvonění na p. vychovatelku prosím zřetelně nahlaste jméno, příjmení a třídu žáka a dítě vám bude posláno.
 • Čekejte prosím na nádvoří školy.
 • DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUB

 • Žáci mají k dispozici 7 oddělení školní družiny a 1 oddělení školního klubu.

velikonoce

Hlavním posláním školní družiny a školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků. Zájmová činnost je v rámci školní družiny a školního klubu neustále rozvíjena. Dětem jsou pod odborným vedením nabízena rozmanitá zaměstnání s cílem rozvíjet jejich specifická nadání. Rozvrh činností ve školní družině a školním klubu je sestaven tak, aby vyhovoval potřebám a zájmům dětí. Jsou střídány organizované a spontánní činnosti. Vychovatelky realizují činnosti, které děti zaujmou a naplňují jejich potřeby a přání.

 • Provoz školní družiny a školního klubu je od 6:00 do 8:00 hodin  a od 11:50 do 17:00 hodin.
 • Školní družina je určena pro žáky od 1. do 4. ročníku. Rodiče si vyzvednou své děti do 13:30 hodin, nebo až ve 14:45 hodin. V době od 13:30 do 14:45 jsou děti mimo budovu školy. Ve zcela výjimečných případech je možné vyzvednout děti mimo stanovenou dobu po domluvě s vychovatelkou.
 • Klub je určen pro žáky 5. až 9. ročníku.  Při naplněné kapacitě školní družiny mohou klub využívat i žáci nižších ročníků. Žáci navštěvují klub podle svých potřeb a volného času.
 • Kontaktovat nás můžete na tel. čísle 569 431 350 nebo na mobil 721 800 164 (školní družina), 734 789 307 (školní klub).

Rozvrh jednotlivých kroužků školní družiny a školního klubu pro školní rok 2022/2023


Naše aktivity:


Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova Havlíčkův Brod

 • Adresa: Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod
 • Tel.: (+420) 569 431 340
 • E-mail: sekretariat@zswolkerova.cz
Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Distanční výuka v minulém školním roce:

mi vyhovovala
151/27%
nevadila mi
116/21%
vadila mi
292/52%

Hlasovalo 559 lidí

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém