Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

OMLUVENKA

Pravidla omlouvání žáků

  • Absenci omlouvají rodiče písemným vzkazem, telefonicky, e-mailem či osobně příslušným vyučujícím do 48 hodin od začátku absence a po jejím ukončení vždy písemně v žákovské knížce, nejpozději do 3 dnů.
  • Předem známou absenci z rodinných důvodů od 2 dnů výše povoluje, na písemnou žádost rodičů a se souhlasem třídního učitele, ředitel školy. (formulář zde). Dovolené, ozdravné pobyty, sportovní soustředění atd. jsou povolovány do pěti pracovních dnů ve školním roce.
  • Omluvení z tělesné výchovy na delší dobu jen na základě vyjádření ošetřujícího lékaře či při navenek zjevném důvodu automaticky (sádra, dlaha, apod.).
  • Úplné osvobození z tělesné výchovy či částečné osvobození z TV na dlouhou dobu se poskytuje pouze na základě lékařského doporučení na dobu lékařem stanovenou, nejvýše však do konce školního roku. Úplně osvobozený žák se nemusí zúčastňovat vyučovacích hodin TV - pokud o to rodiče požádají písemně, může na jejich žádost odcházet na dobu výuky TV domů (v tom případě za něj škola po odchodu z budovy nenese odpovědnost).
  • Povinnost omlouvání absencí se vztahuje i na povinně volitelné předměty, případně nepovinné předměty!

Elektronická žákovská knížka

Do školy jsem se nejvíc těšil na:

pana / paní učitelku
9/14%
spolužáky / kamarády
33/50%
učení
6/9%
obědy
6/9%
nic
12/18%

Hlasovalo 66 lidí

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém